Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Realitate virtuala

Formă de învățământ: Master zi
Specializare: Tehnologii informatice în ingineria sistemelor
Planificare: Anul I , Semestrul 2
Încărcare: Curs 28 ore, Laborator 28 ore, Credite 6

Obiective: Este una din disciplinele de specialitate din planul de învatamânt pentru specializarea Tehnologii informatice în ingineria sistemelor. Cursul urmareste introducerea conceptelor teoretice de baza privind realizarea scenelor virtuale utilizand calculatorul. Laboratorul are rolul de a crea deprinderile practice pentru programarea scenelor virtuale si a interactiona cu mediul virtual. Obiectivele disciplinei converg catre utilizarea realitatii virtuale in trei directii: productia virtuala, robotica virtuala, respectiv ingineria colaborativa.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009