Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Standarde de calitate în sisteme informatice

Formă de învățământ: Master zi
Specializare: Tehnologii informatice în ingineria sistemelor
Planificare: Anul II , Semestrul 1
Încărcare: Curs 28 ore, Laborator 28 ore, Credite 6

Obiective: Este una din disciplinele de specialitate din planul de învatamânt pentru specializarea Tehnologii informatice în ingineria sistemelor. Cursul urmareste introducerea si asimilarea conceptelor de baza, a metodelor si a instrumentelor din domeniul asigurarii calitatii software, necesare pentru asumarea rolurilor de conducere in procesele de dezvoltare, de management si mentenanta software. Se doreste astfel dezvoltarea capacitatii studentilor de a planifica activitatile de asigurare a calitatii in procesul de dezvoltarea software, precum si capacitatea de a conduce si implementa aceste activitati cu scopul final de a imbunatati procesele software utilizate.Laboratorul are scopul de a detalia practic procesele, metodele si activitatile de asigurare a calitatii software (adica, verificarea, validarea, revizia, testarea software, etc. precum si planificarea efectiva a acestor activitati). Astfel, studentii vor putea aplica si folosi efectiv procesele, metodele, activitatile si instrumentele de asigurare a calitatii software.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009