Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Sisteme informatice geografice

Formă de învățământ: Master zi
Specializare: Tehnologii informatice în ingineria sistemelor
Planificare: Anul I , Semestrul 1
Încărcare: Curs 28 ore, Laborator 14 ore, Proiect 14 ore, Credite 6

Obiective: Este una din disciplinele de specialitate din planul de învatamânt pentru specializarea Tehnologii informatice în ingineria sistemelor. Cursul urmareste introducerea conceptelor de baza despre sistemele informatice geografice (GIS – Geographic Information System), privite ca ansambluri care includ hardware, software, personal, date si metode de analiza. Orele de laborator si de proiect au rolul de a fixa cunostintele teoretice si de a crea deprinderi practice cu GIS, prin achizitia, managementul, analiza si vizualizarea datelor raportate spatial în scopul rezolvarii unor probleme complexe de planificare si management în diverse domenii.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009