Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Sisteme informatice medicale

Formă de învățământ: Master zi
Specializare: Tehnologii informatice în ingineria sistemelor
Planificare: Anul II , Semestrul 1
Încărcare: Curs 28 ore, Laborator 28 ore, Credite 6

Obiective: Este una din disciplinele de specialitate din planul de învatamânt pentru specializarea Tehnologii informatice în ingineria sistemelor. Cursul urmareste: familiarizarea viitorului specialist cu tehnologiile informatice aplicate în sectorul medical; dobândirea de cunostinte tehnice de specialitate în domeniul achizitiei, transmisiei si prelucrarii semnalelor biologice; modelarea si simularea sistemelor fiziologice; diagnosticarea si monitorizarea asistate de calculator; organizarea bazelor de date; retele de comunicatii cu aplicatii în medicina; aplicatii de tip tele-medicina (e-Health).Laboratorul are rolul de a fixa cunostintele teoretice si de a permite intelegerea fenomenelor prin aplicatii practice.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009