Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Software pentru prelucrarea imaginilor

Formă de învățământ: Master zi
Specializare: Tehnologii informatice în ingineria sistemelor
Planificare: Anul I , Semestrul 1
Încărcare: Curs 28 ore, Laborator 28 ore, Credite 6

Obiective: Este una din disciplinele de specialitate din planul de învatamânt pentru specializarea Tehnologii informatice în ingineria sistemelor. Cursul urmareste introducerea conceptele de baza si crearea deprinderilor necesare pentru analiza, proiectarea si dezvoltareaaplicatiilor bazate pe achizitia si prelucrarea imaginilor. Laboratorul are rolul de a facilita famializarea studentilor cu echipamentele si cu modalitatilor de implementare a aplicatiilor de vedere artificiala.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009