Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Tehnici avansate pentru prelucrarea numerica a semnalelor

Formă de învățământ: Master zi
Specializare: Tehnologii informatice în ingineria sistemelor
Planificare: Anul I , Semestrul 2
Încărcare: Curs 28 ore, Laborator 14 ore, Proiect 14 ore, Credite 6

Obiective: Este una din disciplinele de specialitate din planul de învatamânt pentru specializarea Tehnologii informatice in ingineria sistemelor. Cursul acopera un domeniu larg al teoriei si aplicatiilor prelucrarii avansate a semnalelor numerice in sistemele de comunicatii si procesare a semnalelor multimedia, biomedicale, etc. Se urmareste obtinerea unor competente si abilitati practice privind proiectarea, modelarea, implementarea si evaluarea sistemelor de prelucrare numerica a semnalelor. Laboratorul are rolul de a fixa cunostintele teoretice si de a crea deprinderi de programare prin aplicatii practice, atat in limbaje de nivel inalt cat si in sisteme in timp real.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009