Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

 

Laboratorul
Inginerie si proiectare asistata - IPA
(Sala 210B)

Laboratorul asigura suportul logistic pentru desfasurarea activitatilor practice la mai multe discipline cu tematica Inginerie si proiectare asistata pentru studentii Facultatii de Automatica, Calculatoare si Electronica, ai Facultatii de Electromecanica si ai Facultatii de Electrotehnica.

Laboratorul dispune de echipamente specializate (hardware), tehnica de calcul, software specializat, echipamente didactice moderne de videoprezentare si aer conditionat.

Tot aici se desfasoara activitati de cercetare stiintifica, inclusiv doctorale.

Discipline efectuate în laborator

  • Sisteme cu microprocesoare
  • Sisteme de operare si limbaje in timp real
  • Teoria sistemelor
  • Prelucrarea numerica a semnalelor
  • Sisteme numerice de reglare
  • Identificarea sistemelor
  • Programare orientata pe obiecte
  • Software pentru sisteme multimedia
  • Optimizari
  • Design, estetica si semiotica audio-vizualului

Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 14.07.2008