Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

 

Laboratorul
Sisteme si echipamente de conducere - SEC
(Sala 212B)

Laboratorul asigura suportul logistic pentru desfasurarea activitatilor practice la mai multe discipline axate pe tema conducerii proceselor industriale pentru studentii Facultatii de Automatica, Calculatoare si Electronica, ai Facultatii de Electromecanica si ai Facultatii de Electrotehnica.

Laboratorul dispune de echipamente specializate (hardware), tehnica de calcul, software specializat, echipamente didactice moderne de videoprezentare si aer conditionat.

Tot aici se desfasoara activitati de cercetare stiintifica, inclusiv doctorale.

Discipline efectuate în laborator

  • Sisteme cu microprocesoare
  • Sisteme de achizitie si interfete de proces
  • Teoria sistemelor automate
  • Software industrial
  • Software pentru sisteme multimedia
  • Ingineria reglarii automate
  • Algoritmi numerici de conducere automata
  • Sisteme automate
  • Instrumentatie virtualaCopyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 14.07.2008