Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membri

Cursuri

Laboratoare

MEMBRII fostei CATEDRE DE AUTOMATICA
Departamentul: Automatica, Electronica si Mecatronica (AEM)
Domeniul: Ingineria sistemelor

Persoana Domenii de competenta E-mail Cabinet Telefon

Prof. dr. ing. Emil PETRE
Director Departament Automatica, Electronica si Mecatronica

Sisteme neliniare,
Sisteme adaptive,
Sisteme biotehnologice, Sisteme în timp real

203
0251 438408
0251 435724 / 116

Prof. dr. ing. Eugen BOBASU
Decan, Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica

Echipamente hidraulice,
Identificarea sistemelor

203
0251 438408
0251 435724 / 116

Prof. dr. ing. Eugen IANCU

Transmisia datelor,
Sisteme tolerante la defecte

204
0251 435724 /
112

Prof. dr. ing. Cosmin IONETE

Reglarea robusta a sistemelor,
Sisteme de achizitie

204
0251 435724 / 117

Prof. dr. ing. Constantin MARIN
Presedinte Filiala SRAIT Craiova
(2004-2011)

Ingineria reglarii,
Teoria sistemelor

 
0251 435724 / 123

Prof. dr. ing. Dan POPESCU
Prorector, Universitatea din Craiova

Sisteme robuste,
Prelucrarea numerica a semnalelor

203
0251 438408
0251 435724 / 116

Prof. dr. ing. Vladimir RASVAN
Director Scoala Doctorala, Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica

Sisteme neliniare,
Sisteme cu întârzieri,
Sisteme cu parametri distribuiti,
Oscilatii

107
0251 435724 / 120

Prof. dr. ing. Dan SELISTEANU
Prodecan, Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica

Sisteme neliniare, Conducere adaptiva si vibrationala,
Conducerea bioproceselor, Sisteme de achizitie si prelucrarea semnalelor

204
0251 435724 / 117

Prof. dr. ing. Matei VÎNATORU

Reglarea proceselor, Automatica

205
0251 435724 / 110

Conf. dr. ing. Daniela DANCIU
Presedinte Filiala SRAIT Craiova

Sisteme neliniare,
Dinamica retelelor neurale recurente,
Software pentru sisteme multimedia,
Design, estetica si semiotica audiovizualului

204
0251 435724 / 117

Sef lucr. dr. ing. Dorin SENDRESCU

Identificarea sistemelor,
C++, Tehnici de criptare a informatiei

204
0251 435724 / 117

Sef lucr. dr. ing. Camelia MAICAN

Procesoare de documente
208
0251 435724 / 112

Sef lucr. dr. ing. Monica ROMAN

Modelare si simulare,
Conducerea automata a proceselor electrice
210A
 

Asist. dr. ing. Virginia RADULESCU210B
0251 435724 / 119

Asist. drd. ing. Florin STINGA212
0251 435724 / 119

Doctoranzi

Raluca OLTEANU

Inginer doctorand
212A
0251 435724 / 119

Elena STANCIU

Inginer doctorand
212A
0251 435724 / 119

Andreea-Maria NEACA

Inginer doctorand
212A
0251 435724 / 119

Madalin-Petre MATASARU

Inginer doctorand
212A
0251 435724 / 119

Theodor George OPRICA

Doctorand
208
0251 435724 / 112

Dan-Adrian MARIOR

Inginer doctorand
212A
0251 435724 / 119

Gheorghe-Bogdanel STANCIU

Inginer doctorand
212A
0251 435724 / 119

Personal tehnic si administrativ

Marius COLOVAI

Inginer
212A
0251 435724 / 119

Dana COLOVAI

Inginer
211
0251 435724 / 118

Robert FUNDEANU

Inginer sistem
208
0251 435724 / 114

Elena VISAN

Inginer
115
0251 435724 / 115

 

Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 10.05.2012