Despre SRAIT

 • Societatea Română de Automatică și Informatică Tehnică este o organizație profesională, autonomă, neguvernamentală, apolitică și nelucrativă.
 • Scopul SRAIT este de a contribui la creșterea rolului și eficienței inginerilor care își desfăsoară activitatea în domeniul automaticii și informaticii tehnice.
 • SRAIT a fost înființată în luna martie 1991 printr-o hotărîre a Judecătoriei sectorului 1 București, care a conferit acesteia personalitate juridică.
 • Sediul SRAIT CRAIOVA este la Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică din cadrul Universității din Craiova.
 • Principalele obiective SRAIT

 • Perfecționarea pregătirii profesionale a tuturor specialiștilor și lucrătorilor din domeniul automaticii și informaticii tehnice prin dezbateri, conferințe, manifestări științifice interne și internaționale, schimbul de cunoștințe și de experiențt tehnologică.
 • Organizarea de centre de informare și documentare proprii și facilitarea accesului membrilor săi la sursele de informare din țară și din străinătate.
 • Editarea de publicații proprii prin care se fac cunoscute preocupările de vârf în domeniul automaticii.
 • Facilitarea stabilirii de legături profesionale între grupuri interesate, în vederea promovării aplicațiilor automaticii și informaticii tehnice în conducerea proceselor industriale inclusiv în domenii conexe.
 • Preocuparea privind perfecționarea planurilor de învătământ în domeniul automaticii și informaticii tehnice, corelat cu cerințele concrete ale industriei șsi ale altor sectoare de activitate economică șsi socială, precum șsi alinierea învătământului de automatică din România la nivelul aceluia organizat în tările dezvoltate ale lumii.
 • Organizarea de cursuri postuniversitare șsi de perfecționare.
 • Inițierea de contacte în vederea orientării profesionale a viitorilor candidați pentru învătământul de automatică.
 • Contribuie la cooperarea interdisciplinară.
 • Susținerea privind acordarea unor burse de studii în străinătate pentru studenți și cadre didactice.
 • Susținerea privind schimburile de specialiști cu alte organizații similare din străinatate în vederea documentării și perfecționării membrilor SRAIT.
 • Elaborarea și promovarea de standarde și normative compatibile cu cele internaționale.